transitievergoeding

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Wanneer je geconfronteerd wordt met ontslag, is de kans groot dat er aangestuurd wordt op ontslag met wederzijds goedvinden. Dit klinkt misschien vreemd in de oren, aangezien een van de partijen een ontslag niet goed vindt. Toch wordt de ontslagperiode zo genoemd, omdat je werkgever en jij het samen eens moet worden over je ontslagvoorwaarden. De afspraken die jullie maken, leg je vast in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Hierin is het ook van belang om de transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding, vast te leggen. We leggen je graag uit wanneer je recht hebt op een transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Het is van ten voren wel belangrijk om goed te weten wat een transitievergoeding inhoudt. Een transitievergoeding is niks minder dan een geldbedrag dat jouw werkgever aan jou betaald. Je hebt recht op deze vergoeding als je in loondienst bent en je werkgever jouw contract stopt. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Je contract via de rechter ontbinden
  • Je tijdelijke contract wordt niet verlengd
  • Je contract opzeggen, na toestemming van UWV

Je kan ook recht hebben op een ontslagvergoeding als je zelf het contract stopt. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties, zoals seksuele intimidatie of discriminatie door je werkgever.

Hoogte van transitievergoeding

De rekenregels voor het bepalen van de hoogte van transitievergoeding liggen vast in de wet. We noemen dit dan ook de wettelijke transitievergoeding. Hoe hoog je vergoeding is, hangt af van hoe lang je bij je werkgever in dienst was en hoeveel je verdiende. Daarom is de hoogte van de transitievergoeding voor iedere werknemer anders. Je hebt per gewerkt dienstjaar recht op 1/3 van je bruto maandsalaris.

Berekenen van de transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag van je arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2022 € 86.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is. Dan geldt je gehele bruto jaarsalaris als maximumbedrag. De berekening is als volgt:

1.      Je krijgt ⅓ maandsalaris per geheel dienstjaar vanaf je eerste werkdag;

2.      Je krijgt over het resterende deel een transitievergoeding die wordt berekend volgens de formule: (brutosalaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst/ bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/ 12 maanden).

Laat snel online jouw transitievergoeding berekenen en zo weet je precies waar je aan toe bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *